Advies

Bij het ICO werken vier adviseurs onderwijs & amateurkunst. Zij zijn het aanspreekpunt voor scholen en andere samenwerkingspartners. Ze adviseren het primair- en voortgezet onderwijs over kunst- en cultuureducatie en ze maken het mogelijk dat de deskundigheid van leerkrachten groeit. Ze ontwikkelen en organiseren cultuurprogramma’s en projecten voor scholen en andere opdrachtgevers. Het verbinden van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en het stimuleren van talentontwikkeling zijn belangrijke speerpunten. Op die manier stimuleren ze kinderen en jongeren verder op culturele ontdekkingstocht te gaan, ook buiten de omgeving van de school.

Ook ondersteunen de adviseurs aanbieders in het culturele veld. Ze leggen verbindingen en contacten in het netwerk van het ICO tussen verschillende organisaties en actuele thema’s. Hier komen weer projecten en programma’s uit voort.

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs!