Gepubliceerd op: 01/02/2018

Stichting Compenta stimuleert de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Drenthe door deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het primair onderwijs en van zzp’ers met een cultuureducatieve beroepspraktijk te stimuleren. Specifiek voor deze zzp’ers die in het primair onderwijs in Drenthe werkzaam zijn of willen zijn, is onderstaande regeling opgezet.  Zzp’ers die hun beroepspraktijk willen verbeteren en hun kunstenaarspraktijk (of erfgoed- of media-praktijk) willen verdiepen door een opleiding te gaan volgen kunnen een tegemoetkoming aanvragen in de studiekosten. De studie (MBO+, HBO, post-HBO, universitair of masterclass) moet aantoonbaar een relatie hebben met de cultuureducatieve beroepspraktijk van de zzp’er.

Voorwaarden
1. Zzp’ers moeten als professioneel kunstenaar (muziek, dans, theater, beeldend, literatuur, film, erfgoed, media) werkzaam zijn in Drenthe en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
2. De gekozen opleiding is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van uw producten en/of de kwaliteit van uw docentschap/coaching ten behoeve van het cultuuronderwijs.

Regeling
* studiekosten tot maximaal 1000,- per zzp’er per jaar kunnen worden vergoed.
* de regeling vergoedt maximaal 50 % van de inschrijvingskosten (geen materialen, boeken of vervoer)
* de regeling vergoedt maximaal voor twee jaar de kosten van een opleiding. Na één jaar moet een voortgangsrapportage worden ingediend.
* de opleiding moet na één of maximaal twee jaar zijn afgerond. Indien door onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte, zwangerschap) de opleiding niet kan worden afgemaakt, kan uitstel worden aangevraagd. Het staken van de opleiding zonder geldige reden, kan leiden tot een terugvordering van de volledige tegemoetkoming.

Meer informatie of aanvraag indienen
Wil je een aanvraag indienen of heb je behoefte aan meer informatie? Klik dan hier