Sinds 2012 is het ICO aangesloten bij Compenta, de Drentse penvoerder van de Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) regeling van de Rijksoverheid. Als penvoerder zorgt Compenta in Drenthe voor de borging van cultuureducatie in het curriculum van het onderwijs. Compenta fungeert als het Drentse subsidieloket voor scholen en culturele instellingen. Compenta is een samenwerking tussen het ICO, K&C, De Kunstbeweging en Scala.

Sinds 2013 worden er in het hele land projecten gestart met CmK-gelden. Dezer projecten lopen gedurende een periode van 4 jaar. In de projecten werken scholen samen met culturele instellingen aan de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen voor muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Met de CmK-regeling streeft de overheid de volgende doelstellingen na:

  • Het bieden van een inhoudelijke basis met lesontwikkeling en doorlopende leerlijnen;
  • Het verbeteren van de deskundigheid van leraren en educatief medewerkers van cultuurinstellingen;
  • Het aanreiken van instrumenten voor de beoordeling van leerlingen, zoals bijvoorbeeld portfolio’s;
  • Het stimuleren van duurzame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen.

 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Akke Feenstra.