Gepubliceerd op: 08/11/2017

Curriculum.nu zoekt 84 scholen uit het PO en VO!

Wil jij met je school, vanuit jullie eigen schoolplan, meewerken aan de herziening van het landelijke curriculum?

Heb je bijvoorbeeld een start gemaakt of plannen om burgerschap op een nieuwe manier in jullie onderwijscurriculum op te nemen? Of willen jullie herzien wat je wel en niet doet met Engels in het onderwijs per leerjaar?

Pak dan deze unieke kans!

Wat is het doel?

Per leergebied wordt het curriculum herzien. Negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders gaan daarvoor aan de slag. Zij gaan per leergebied beschrijven wat leerlingen in verschillende fasen van PO en VO moeten kennen en kunnen. De ontwikkelteams werken hierbij samen met ontwikkelscholen.

Rol ontwikkelschool:

 • Ga zelf (verder) aan de slag met de curriculumontwikkelingen voor je eigen school.
 • Stel zelf je doelen vast, bepaal de succesfactoren, hoe je het uitwerkt en met wie.
 • Reflecteer voor- en achteraf op de tussenproducten van de ontwikkelteams, in totaal vier keer. Zijn hun ideeën haalbaar in de school? Kom in contact met andere ontwikkelscholen die bezig zijn met soortgelijke veranderingen en ideeën. Je leert dus ook van elkaar.

Leergebieden:

 • Nederlands
 • Engels & Moderne vreemde talen
 • Rekenen & Wiskunde
 • Digitale geletterdheid
 • Burgerschap
 • Kunst & Cultuur
 • Bewegen & Sport
 • Mens & Maatschappij
 • Mens & Natuur

Curriculum.nu biedt:

 • Mogelijkheden om meer te leren op het gebied van curriculumontwikkeling.
 • Kansen om te laten zien waar je (school) staat met curriculumontwikkeling.
 • Financiële vergoeding van ongeveer 25.000 euro.
 • Ondersteuning van deskundigen voor enkele uren per maand.

Toetsingscriteria deelname:

 • Selectie waarbij curriculum.nu onder andere kijkt naar de motivatie voor dit traject, de rol van leraren bij de curriculumontwikkeling en naar vertegenwoordiging van verschillende schoolsoorten, variëteit in ervaring met curriculumontwikkeling en variëteit in regio’s.
 • Selectie waarbij curriculum.nu kijkt wie met zoveel mogelijk partners samenwerkt, zoals leerlingen, ouders, lerarenopleidingen, voorschoolse instellingen en vervolgonderwijs.

 

Aanmelden als ontwikkelschool kan tot 17 november 15:00! Nadat de aanmelders in de tussentijd op diverse criteria zijn getoetst, wordt eind januari 2018 bekend welke scholen aan de slag gaan als ontwikkelschool.

Meer weten of aanmelden? Kijk op WWW.CURRICULUM.NU.
Klik hier voor de flyer!