Klik hier voor de website van Digital Art Factory!

Digital Art Factory (DAF) is een plek waar jongeren samen komen om te experimenteren, onderzoeken en maken. Het is een creatieve plek waar gewerkt wordt met moderne en creatieve technieken. Jongeren bepalen zelf waar ze meer van willen weten en waar ze mee aan de slag gaan. De DAF coaches zijn er om de jongeren op weg te helpen en scherp te houden. DAF is een unieke plek waar jongeren onder elkaar kunnen zijn en kunnen experimenteren, leren en maken wat zij willen. Onderzoeken en ontwikkelen staan centraal. De ‘DAFFERs’ en DAF coaches zijn experts en ervaringsdeskundigen.

Er zijn momenteel 2 DAF locaties geopend, in Assen en in Gieten.

Broedplaats

De basis van DAF zijn de jongeren die zich bij DAF aansluiten. Wat willen zij onderzoeken of maken? Welke ideeën willen zij verder uitwerken? Aan de hand daarvan worden er waar nodig nieuwe tools of technieken aangeschaft. De DAF coach begeleidt dit proces en stimuleert jongeren om samen te werken.

Research & development

In de broedplaats ontstaan interne projecten en thema’s. Jongeren werken individueel of samen aan zo’n project of thema. De DAF coaches ondersteunen en ontwikkelen en leren met hen mee.

Toepassen

De kennis en expertise die ‘DAFFERs’ en de DAF coaches opdoen wordt regelmatig omgezet in een concreet product of resultaat. Het gaat altijd om maatwerk binnen een samenwerking met bijvoorbeeld scholen of andere geïnteresseerde organisaties. Waar nodig worden er professionals uit het netwerk van het ICO aangetrokken.

DAF is in 2016 opgezet door het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur. Het ICO had de ambitie om een digitale en fysieke ontmoetings- en onderzoeksplek voor jongeren te creëren. DAF is nu een fysieke plek waar creatieve jongeren vanuit alle kunstdisciplines samen komen om elkaar te ontmoeten, te experimenteren, te onderzoeken, om ideeën en informatie uit te wisselen en om te creëren en ondernemen.