Gepubliceerd op: 11/10/2017

ICC Netwerkbijeenkomst Tynaarlo

Gisteren vond de netwerkbijeenkomst voor ICC-ers in Tynaarlo plaats. Locatie was Museum de Buitenplaats, een hele mooie locatie voor deze activiteit. Samen met de ICC-ers zijn we aan de slag gegaan met visieontwikkeling en het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Mooi om te zien hoe iedereen elkaar op deze manier weet te inspireren.

De ICC-ers hebben de bijeenkomst ook als positief ervaren bleek uit de evaluatie. Zij prezen het interactieve karakter van de bijeenkomst, en vonden het prettig om collega’s te kunnen ontmoeten. De duidelijke informatie viel in goede aarde, en maakte dat de bijeenkomst als zinvol werd ervaren. Een goede sfeer zorgt voor écht bruikbare resultaten!

Eén ICC-er beschreef de meerwaarde van het netwerk als volgt:

“Jullie geven richting aan mijn denken. Ik krijg meer zicht op het geheel en kan dan zelf samen met anderen op school verder.”

Dit maakt ons werk als aanjager van dit netwerk zo leuk!

 

De netwerkbijeenkomsten voor ICC-ers organiseren wij in samenwerking met K&C.