Nieuwsgierig naar ons Cultuurmenu? Hier kun je een aantal van onze projecten leren kennen! We hebben een aantal projecten geselecteerd en een overzicht gemaakt van de bijbehorende leerdoelen en activiteiten. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op!

Selectie projecten Cultuurmenu

Al het lesmateriaal is ontwikkeld door ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, in samenwerking met verschillende partners. Welke partners meegewerkt hebben is terug te vinden in het colofon van elk programma.

© ICO Centrum voor Kunst & Cultuur
Niets uit deze uitgaves mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.