Er is al geruime tijd een tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Samen met Stichting PrimAH heeft het ICO een invalpool voor kunstvakdocenten in het leven geroepen. Ook de scholenorganisaties Plateau Openbaar Onderwijs en Kits Primair hebben zich aangesloten bij dit initiatief. 

De invalpool van het ICO bestaat uit ervaren en flexibele kunstvakdocenten. Samen met hen én met de scholenorganisaties ontwikkelt het ICO lessenseries voor alle bouwen, die gekoppeld zijn aan kernvakken of een thema die centraal staat in de school.

Een school kan een docent op verschillende manieren inzetten. Zo kan een docent gedurende een uitvaldag voor één zelfde groep staan, maar een docent kan ook in verschillende klassen worden ingezet en afwisselen met de vaste leerkrachten in het team. Of denk bijvoorbeeld aan het carrousel principe, waarbij kinderen rouleren langs verschillende activiteiten.

De praktische kant verloopt via de Vervangings Manager app van Top Drenthe Kamer Noord. In deze app geven scholen aan wanneer ze (structureel of incidenteel) uitval hebben en kunstvakdocenten geven hun beschikbaarheid door. Top Drenthe zorgt vervolgens voor een goede match!

Meer informatie over de invalpool?

Neem contact op met projectleider Akke Feenstra