Meer Muziek in Drenthe!

We zijn als ICO hard bezig om muziekonderwijs op de kaart te krijgen in Drenthe. We doen dit in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo en Noordenveld met hulp van muziekdocenten en scholen in ons werkgebied. Sinds het schooljaar 2015-2016 organiseren we het project Meer Muziek, we begonnen toen op 4 scholen. In 2018 waren we actief op maar liefst 13 scholen!

“Ik hoor op een aantal scholen dat kinderen al veel beter zingen dan een paar jaar geleden. En meer kinderen gaan een instrument bespelen!”
– Akke Feenstra, projectleider

Scholen dienen met onze hulp een aanvraag in bij het Fonds voor de Cultuurparticipatie. Dit fonds heeft geld beschikbaar gesteld voor muziekonderwijs in het kader van de Impulsregeling Muziek. Als de aanvraag gehonoreerd wordt kunnen we met de scholen aan de slag.

“85% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Daar staat tegenover dat slechts 11% van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg voor muziekonderwijs. Ze missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de klas.” Bron: www.cultuurparticipatie.nl

Een school heeft veel keuzevrijheid binnen Meer Muziek. Leerkrachten bepalen zelf waar zij mee aan de slag willen, en waar de accenten komen te liggen. Het doel is om hun deskundigheid op het gebied van muziekeducatie te vergroten, én om een langdurige samenwerking met lokale muziekdocenten op te zetten. Leerkrachtenteams volgen een training om een bepaalde muziekmethode te leren kennen, zodat het vak muziek meer kwaliteit krijgt. Ze krijgen gedurende 3 jaar coachingslessen in de klas, daarnaast kan er voor een les of lessenserie van een instrumentale muziekdocent gekozen worden, die in de klas les komt geven. Kinderen komen zo in aanraking met allerlei instrumenten. Het ICO put hiervoor uit het eigen netwerk aan cultuurprofessionals in Drenthe. Gedurende drie jaar kan een school zich volledig onderdompelen in de wereld van muziek. Djembé, saxofoon, gitaar, ukelele.. de school vraagt, wij draaien!

“De leerlingen waren Super blij als ze muziekdocent Sjors zagen in de gang……konden niet wachten om aan de slag te gaan.” – uit evaluatie leerkracht

Convenant ‘Meer Muziek in de Klas’ in Drenthe

De voorbereidingen om een Convenant Meer Muziek in de Klas in Drenthe voor elkaar te krijgen zijn begonnen in 2018. Provincie, gemeenten, bovenschoolse organisaties, culturele instellingen, het muzikale veld: al deze partijen schrijven samen aan het Muziekakkoord dat in 2019 getekend gaat worden. Zelfs kinderen schrijven mee! Doel is om muziekonderwijs op alle scholen te garanderen en het aantal kinderen dat een instrument gaat bespelen te vergroten. Dit akkoord is een logische vervolgstap op de regeling Impuls Muziek. Een belangrijke ontwikkeling voor de ontwikkeling van kinderen!

 

Meer weten over MEER MUZIEK? Neem contact op met projectleider Akke Feenstra.