Netwerk

Het ICO is voortdurend in gesprek met de Drentse samenleving. Onze adviseurs zitten om tafel met mensen van de provincie, van verschillende gemeenten, met scholenkoepels, schooldirecteuren, cultuurbegeleiders, interne cultuurcoördinatoren, leerkrachten, kunstenaars, welzijnswerkers, jongeren, kinderen, collega-kunstencentra, musea en ondernemers. Wat speelt er? Waar is behoefte aan? Welke rol kan het ICO op zich nemen? Het ICO is een innovatieve partner die meedenkt en participeert in vraagstukken die voor de samenleving belangrijk zijn.

Het ICO werkt in alle projecten samen met kunstprofessionals: projectleiders, ontwikkelaars, teamtrainers, vakdocenten en workshopdocenten in de verschillende kunstdisciplines.

Netwerken waarin het ICO actief is

 • Cultureel Hart Assen
  CHA is het samenwerkingsverband tussen DNK, ICO, Podium Zuidhaege, Drents Museum, Drents Archief, Garage TDI, MKB, Horeca en gemeente Assen.
 • K&C, Scala, De Kunstbeweging
  Algemeen samenwerkingsverband tussen Drentse kunstencentra K&C, Scala en De Kunstbeweging.
 • Compenta
  Compenta is penvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Drenthe. Binnen Compenta werken vier kunstinstellingen samen: K&C, ICO, De Kunstbeweging en Scala.
 • ICC-netwerk
  De ICC-cursus leidt leerkrachten op tot interne cultuurcoördinator (ICC’er). Het ICO is het aanspreekpunt voor ICC-ers in Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze.
 • Cultuurtraject
  Het cultuurtraject is een netwerk dat bestaat uit de uit docenten Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) van de scholen voor voortgezet onderwijs en educatiemedewerkers van de culturele instellingen. Het ICO heeft de rol van coördinator binnen dit netwerk.
 • Meer Muziek in de Klas
  De voorbereidingen om een Convenant Meer Muziek in de Klas in Drenthe voor elkaar te krijgen zijn begonnen in 2018. Het ICO schrijft mee aan het Muziekakkoord dat in 2019 getekend gaat worden.

Klik hier voor een overzicht van het aanbod van netwerkdocenten.