Over het ICO

Het ICO is een professionele advies-, netwerk- en projectorganisatie. Het ICO werkt samen met een netwerk van zelfstandige professionals en andere samenwerkingspartners en is actief in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. Het ICO richt zich op de markten onderwijs en amateurkunst.

Het ICO is ook initiatiefnemer van de Digital Art Factory (DAF) en organiseert jaarlijks Kunstbende in Drenthe.

Missie

De missie van het ICO is om mensen hun creatieve vermogens te laten ontdekken, ontplooien en uitdrukken. Dit leidt tot een ruime blik en reflectie op de eigen identiteit en die van een ander. Het stelt mensen in staat om bij te dragen aan innovatie en de leefbaarheid van de eigen omgeving.

Kernwaarden

Verbinding
Door middel van kunst en cultuur verbindt het ICO zich aan de maatschappij. Dit doen wij altijd samen met en voor anderen. Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid en met een open blik is wat onze stijl kenmerkt.

Kwaliteit
Het werken vanuit de inhoud en betekenis van de verschillende kunstdisciplines zit diep in het DNA van het ICO. Het ICO staat voor een hoge kwaliteitswaarde in haar projecten, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Wij geloven in het belang van goed en direct contact met alle samenwerkingspartijen. Het ICO werkt samen met een groot netwerk van professionals in de kunstensector.

Innovatie
Innovatie is een continu proces bij het ICO. Het ICO is in al haar werkzaamheden voortdurend bezig met verbetering en vernieuwing. We zijn goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur en van maatschappelijke ontwikkelingen, zodat we een voorhoederol op het gebied van innovatie vervullen.

Certificering

Het ICO heeft in november 2019 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

Partners

Het ICO werkt samen met tal van partners die het voor ons mogelijk maken mooie en innovatieve projecten te realiseren. Bedankt!

Beeldrijk Drenthe | Biblionet Drenthe | Bibliotheek Assen | Bibliotheken Aa en Hunze | Bibliotheken Midden-Drenthe | Bibliotheken Noordenveld | Brede school Assen | Burger Weeshuis | CBK Drenthe | Crescendo | Cultureel Hart Assen | Culturele Vereniging Rolde | De Kunstbeweging | DNK | Drenthina | Drents ArchiefDrents Museum | Euterpe Rolde | Fonds voor CultuurparticipatieGarage TDI | Gemeente Aa en Hunze | Gemeente Assen | Gemeente Midden-Drenthe | Gemeente Noordenveld | Gemeente Tynaarlo | Harmonie Erica | Harmonie Gasselte | Harmonie Vries | Huismuziek | Huus van de Taol | Impuls | IVN | K&C | Kinderkoor Zing eens Aa | Kinderkoor Stempalet | Kinderkoor Toontje Lager | Muziekschool Klankrijk Drenthe | Kunstbende | Kunstenaarsvereniging VANTYNAARLO | MBH Centrum voor Muziek en DansMKB Assen BinnenstadMuziekschool Ben Hesselink | Muziekschool de Hondsrug | Podium ZuidhaegePrins Bernhard Cultuurfonds | Provincie Drenthe | Ros Theaterschool Drenthe | Scala Centrum voor de KunstenSkid Kinderopvang | Stichting Albino | Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze | Stichting Kinderopvang Rolde | Stichting Lambers-Burger | T.O.G.I.D.O. | VSB Fonds | VVV / Dit is Assen

Raad van Toezicht

Het ICO kent het Raad van Toezicht model. In dit model is de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht doordat belangrijke plannen (strategische plannen en begrotingen) vooraf ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd. De Raad van Toezicht houdt ook toezicht op de uitvoering van de plannen.

Directeur/bestuurder:
De heer Wytze S. de Vries

De leden van de Raad van Toezicht:
Mevrouw M. Kolkman (voorzitter)
Mevrouw C.M.H.L. Servaes
De heer W.J.J.M. Hulshof
De heer A.F. Nicolai
Mevrouw Y. Turenhout

Jaarbericht

Hieronder staan de Jaarberichten van 2015, 2016, 2017 en 2018.

Jaarbericht 2018

Jaarbericht 2017

Jaarbericht 2016

Jaarbericht 2015