Over het ICO

Het ICO is een advies-, project- en netwerkorganisatie voor het onderwijs en de amateurkunst in de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Het ICO werkt daarbij nauw samen met een groot netwerk van zelfstandige professionals. Het ICO wil in samenwerking met dit netwerk zo veel mogelijk mensen bereiken via de kunstprojecten – volwassenen, maar vooral ook kinderen en jongeren. Het ICO is ook initiatiefnemer van de Digital Art Factory (DAF) en organiseert jaarlijks Kunstbende in Drenthe. Kunst heeft waarden die onmisbaar zijn voor mensen en de maatschappij. Het ICO heeft het leren spelen en het spelend leren diep in het DNA.

Het ICO kantoor is gevestigd in het pand van Podium Zuidhaege, aan de Zuidhaege 2 in Assen.

Missie

De mensen die bij het ICO werken willen de wereld beter maken door creativiteit te bevorderen. Door creativiteit ervaar je vaker flow, kijk je anders en kun je op een unieke wijze bijdragen aan innovatie en de leefbaarheid van de wereld.

Het ICO schept met kunst en cultuur de voorwaarden dat mensen hun creatieve vermogens kunnen ontdekken, ontplooien en inzetten.

Kinderen en jongeren zijn onze belangrijkste doelgroep.

Partners

Het ICO werkt samen met tal van partners die het voor ons mogelijk maken mooie en innovatieve projecten te realiseren. Bedankt!

Beeldrijk Drenthe | Biblionet Drenthe | Bibliotheek Assen | Bibliotheken Aa en Hunze | Bibliotheken Midden-Drenthe | Bibliotheken Noordenveld | Brede school Assen | Burger Weeshuis | CBK Drenthe | Crescendo | Cultureel Hart Assen | Culturele Vereniging Rolde | De Kunstbeweging | DNK | Drenthina | Drents ArchiefDrents Museum | Euterpe Rolde | Fonds voor CultuurparticipatieGarage TDI | Gemeente Aa en Hunze | Gemeente Assen | Gemeente Midden-Drenthe | Gemeente Noordenveld | Gemeente Tynaarlo | Harmonie Erica | Harmonie Gasselte | Harmonie Vries | Huismuziek | Huus van de Taol | Impuls | IVN | K&C | Kinderkoor Zing eens Aa | Kinderkoor Stempalet | Kinderkoor Toontje Lager | Muziekschool Klankrijk Drenthe | Kunstbende | Kunstenaarsvereniging VANTYNAARLO | MBH Centrum voor Muziek en DansMKB Assen BinnenstadMuziekschool Ben Hesselink | Muziekschool de Hondsrug | Podium ZuidhaegePrins Bernhard Cultuurfonds | Provincie Drenthe | Ros Theaterschool Drenthe | Scala Centrum voor de KunstenSkid Kinderopvang | Stichting Albino | Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze | Stichting Kinderopvang Rolde | Stichting Lambers-Burger | T.O.G.I.D.O. | VSB Fonds | VVV / Dit is Assen

Raad van Toezicht

Het ICO kent het Raad van Toezicht model. In dit model is de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht doordat belangrijke plannen (strategische plannen en begrotingen) vooraf ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd. De Raad van Toezicht houdt ook toezicht op de uitvoering van de plannen.

Directeur/bestuurder:
De heer Wytze S. de Vries

De leden van de Raad van Toezicht:
Mevrouw M. Kolkman (voorzitter)
Mevrouw C.M.H.L. Servaes
De heer W.J.J.M. Hulshof
De heer A.F. Nicolai
Mevrouw Y. Turenhout

Jaarbericht

Hieronder staan de Jaarberichten van 2015, 2016 en 2017.

Jaarbericht 2017

Jaarbericht 2016

Jaarbericht 2015