Gepubliceerd op: 31/10/2017

Bekijk onze trailer!

Onlangs schreven we al dat we dankzij het Fonds voor Cultuurparticipatie een leerlijn mediawijsheid kunnen gaan ontwikkelen samen met  het Dr. Nassau College Penta. Maar ook op het Dr. Nassau College in Gieten zijn wij actief op het gebied van media. Onderstaande trailer geeft goed weer wat wij deze school bieden met onze leerlijn mediawijsheid! Het ICO draagt op deze manier heel graag bij aan de ontwikkeling van de tegenwoordig zo essentiële digitale skills van Drentse jongeren.