Het ICO adviseert het voortgezet onderwijs op het gebied van cultuuronderwijs en organiseert projecten op vraag en op maat voor scholen. De projecten variëren van CKV-dagen en filmdagen, van samenwerkingen met Staatsbosbeheer tot de ontwikkeling en begeleiding van meerjarige trajecten voor een medialeerlijn.

Klik voor meer informatie over de Medialeerlijn op Dr. Nassau College Penta 

Cultuurtraject en Rondje Cultuur – Assen

Het ICO coördineert het Cultuurtraject, een netwerk bestaande uit docenten CKV van VO scholen en educatiemedewerkers van culturele instellingen in Assen. In dit netwerk worden ervaringen uitgewisseld, ideeën gedeeld en activiteiten ontwikkeld.

Het Rondje Cultuur is een voorbeeld van een ontwikkelde activiteit. De culturele instellingen organiseren in een bepaalde week in een thema een projectweek. Leerlingen nemen deel aan allerlei workshops en bezoeken een voorstelling.