Gepubliceerd op: 03/07/2020

update 30-06-2020

Het ICO gaat weer aan het werk in het primair- en voortgezet onderwijs in ons werkgebied. Kunstdocenten en scholen volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. We hebben op basis van de RIVM-richtlijnen en adviezen van de GGD de volgende adviezen op een rij gezet voor kunstdocenten die op scholen aan het werk gaan:

 1. De basisregels en richtlijnen van het RIVM zijn altijd leidend. Zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
 2. Was voor en na een activiteit of les je handen.
 3. Houd 1,5 meter afstand tot leerkrachten en leerlingen in de ruimte waar je werkt. Leerlingen houden onderling geen 1,5 meter afstand.
 4. Bel uiterlijk één week voor je activiteit of les plaatsvindt met de leerkracht van de betreffende klas (bij meerdere klassen volstaat contact met één leerkracht). Bespreek de richtlijnen en pas zo nodig je activiteit of les aan.
 5. Gebruik waar mogelijk de materialen van de school zelf. Is dit niet mogelijk of wenselijk overleg dit dan met Peter Scholing (p.scholing@ico-kunstencentrum.nl). Het ICO draagt zorg voor desinfectie van de materialen die zij aan scholen beschikbaar stelt (o.a. leskisten in het Cultuurmenu, tablets en muziekinstrumenten).
  Daarnaast gaan wij na contact met de GGD uit van het volgende:
  – Het virusmateriaal is beperkt aanwezig en via bijvoorbeeld klei, muziekinstrumenten en gereedschappen is de kans zeer gering dat het virus wordt overgedragen.
  – Reinig gereedschappen na gebruik, dit kan met een normaal reinigingsmiddel.
  – Klei kan worden gebruikt en hergebruik.
  – Als materialen en middelen lastig te reinigen zijn of het te veel tijd kost deze te reinigen, laat leerlingen dan (rubberen latex) handschoenen gebruiken. Voorbeelden van deze middelen/materialen zijn djembés, plastic flessen, manden en boeken. Scholen stellen handschoenen beschikbaar.
  – Als er na afloop van de activiteit geen gelegenheid is geweest de materialen en middelen te reinigen, laat dit dan weten aan de verantwoordelijke productieleider en/of medewerker projectondersteuning van het ICO.
 6. M.b.t. dansen, zingen en theateractiviteiten (waarbij meer aerosolen in de lucht komen) is geen eenduidige richtlijn op te stellen. Het onderzoek hiernaar loopt nog. Vooralsnog vinden deze activiteiten zo veel mogelijk buiten plaats. Maak over activiteiten en lessen met deze componenten duidelijke afspraken met de betreffende school. Ook hierbij geldt dat je bij vragen contact op kunt nemen met Peter Scholing (p.scholing@ico-kunstencentrum.nl).

De richtlijnen en basisregels worden regelmatig herzien. Het ICO volgt deze herzieningen op de voet en neemt bij wijziging weer contact op. Op deze pagina vind je altijd de meest actuele adviezen.

Als ICO vinden we het belangrijk om de nadruk op de positieve invloed van creativiteit te (blijven) leggen. Daarom hebben we ook ‘richtlijnen voor de verbeeldingskracht’ opgesteld.

update 01-04-2020

De regering heeft inmiddels verlenging van maatregelen aangekondigd. Die houden onder andere in dat het onderwijs gesloten blijft tot na de meivakantie en dat samenkomsten en evenementen tot 1 juni zijn afgelast. Hieronder lees je wat dit betekent voor de projecten en activiteiten van het ICO.

Geplande activiteiten

Een deel van de tot 10 mei (na de meivakantie) geplande activiteiten in het onderwijs wordt definitief geannuleerd omdat deze activiteiten niet meer naar een moment in het huidige schoolseizoen verplaatst kunnen worden. Een deel van de activiteiten zal wel kunnen worden verplaatst. Als verplaatsing mogelijk is dan nemen wij daarover zo spoedig mogelijk contact op met de betrokken docenten. Voor de overige activiteiten buiten het onderwijs geldt dat daarover apart contact wordt opgenomen met de betrokken docenten en samenwerkings-partners.

En we gaan ook door met elkaar!

Alle kinderen zijn thuis, maar het onderwijs gaat in deze bijzondere situatie op een andere manier wel door voor hen: ze krijgen opdrachten van hun leerkrachten en ouders. Het ICO vindt het belangrijk om kinderen en hun ouders en verzorgers te stimuleren om thuis creatief aan de slag te gaan en wil de leerkrachten daarin ondersteunen. Wij bieden de kinderen via de scholen en leerkrachten daarom online lessen en opdrachten aan.

In samenwerking met de andere Drentse kunstencentra worden er regelmatig creatieve ‘energizers’ met scholen gedeeld. Daarnaast ontwikkelen en maken we onze eigen online lessenserie. Samen met een aantal kunstdocenten uit ons netwerk hebben we een plan gemaakt voor een online serie van kunst- en cultuurlessen en opdrachten in het thema ‘eigen huis en tuin’. Op ico-kunstencentrum.nl/eigenhuisentuin komen elke week 2 à 3 nieuwe lessen en opdrachten online. Scholen kunnen deze link met ouders en leerlingen delen, en zelf kiezen uit het aanbod.

Wij waarderen de bereidheid die we ervaren om de samenwerkingen op een andere manier vorm te geven en samen zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen. 

update 16-03

In verband met de vergaande maatregelen die getroffen zijn tegen de corona pandemie voelt het ICO zich genoodzaakt alle projecten en activiteiten tot en met 6 april a.s. te cancelen. Wij hebben hierover rechtstreeks contact met scholen, netwerkdocenten en andere partners.

Tot en met 6 april is Podium Zuidhaege, waar het ICO kantoorruimtes huurt, gesloten en de medewerkers van het ICO voeren de werkzaamheden die nog verricht kunnen worden thuis uit.

Medewerkers zijn via de mail en telefonisch te bereiken (zie contact of de medewerkerspagina). Het algemene nummer is niet bereikbaar, gebruik waar mogelijk de rechtstreekse nummers van medewerkers.

Wij wensen iedereen sterkte en alle goeds.