Cultuurmenu in Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

Het Cultuurmenu is een kunst- en cultuurprogramma voor leerlingen uit het primair onderwijs (groep 1 tot en met 8). De leerlingen maken kennis met alle kunstdisciplines in het Cultuurmenu: beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, erfgoed en literatuur. Het Cultuurmenu motiveert en stimuleert kinderen meer te leren over de wereld om hen heen. Ervaringsgericht leren is het uitgangspunt van de projecten. Het curriculum van de scholen is daarbij de leidraad.

Het ICO coördineert het Cultuurmenu in Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. In 2018-2019 deden er 57 scholen mee aan het Cultuurmenu. In Assen 25, in Tynaarlo 18 en in Aa en Hunze 14.

Cultuurmenu projecten
De projecten in het Cultuurmenu gaan over een bepaald thema, of passen bij een bepaalde discipline. Tijdens de projecten worden er kunstenaars in de klas ingezet, is er speciaal lesmateriaal voor de leerkracht beschikbaar en bezoeken leerlingen een culturele instelling en/of een voorstelling. De projecten vullen het bestaande cultuuronderwijs op school aan, én sluiten aan bij de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie en erfgoed. De projecten zijn ontwikkeld in samenwerking met vakdocenten uit het netwerk van het ICO en culturele instellingen.

Bekijk hieronder de Cultuurmenu brochures 2019-2020 van Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo, waar alle projecten waaruit scholen kunnen kiezen in staan:

Hoe werkt het?
In mei ontvangen alle deelnemende scholen een brochure waarin alle projecten voor het aankomende schooljaar verzameld zijn. De scholen in Assen en Tynaarlo maken een keuze en schrijven zich in voor één project per bouw (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) in Planned Culture. De scholen in Aa en Hunze krijgen één project per bouw en verschillende erfgoedprojecten aangeboden. De Interne Cultuur Coördinator (ICC-er) van de school kiest samen met de leerkrachten een project na het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Welk thema past er bij onze school?
  • Welke discipline past er bij de betreffende klas?
  • Wisselen we thema’s en disciplines af, of kiezen we voor projecten in één bepaalde discipline?

De periode waarin de lessen plaats vinden kiest de school ook zelf. Er is keuze uit 3 periodes (sep-nov, jan-mrt en apr-jun). Aan het begin van elk schooljaar zijn de definitieve roosters bekend en gedurende het jaar zijn de meest actuele roosters in te zien in Planned Culture. Op de beveiligde omgeving Mijn ICO vinden scholen al het lesmateriaal makkelijk terug. 

Samenwerkingspartners Cultuurmenu 2020-2021

Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Assen en Gemeente Tynaarlo

kunstvakdocenten uit ons netwerk 

&

K&C, Noord Nederlands Orkest, Duurzaamheidscentrum Assen, Drents Museum, Drents Archief, DNK, Internationaal Klompenmuseum, Molen de Wachter, Museum de Buitenplaats, Biblionet, Huus van de Taol, Bonifatiuskerk Vries

Wil je meer weten over het Cultuurmenu? Neem contact op met onze adviseur:

Akke Feenstra