Gepubliceerd op: 16/05/2018

ICC-cursus 2018-2019

Komend schooljaar starten in Groningen, Emmen, Hoogeveen en Assen de nieuwe ICC-cursussen. De cursus interne cultuurcoördinator (ICC) biedt je praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. Daarnaast schrijf je tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan, projectplan en/of plan van aanpak.
De cursus is door het LKCA goedgekeurd en gevalideerd door het lerarenregister waardoor je als leerkracht de cursus op kan nemen in je portfolio.

Praktische informatie

Kosten
Scholen in Drenthe betalen € 300,00 per persoon.
Scholen in Groningen kunnen kosteloos de cursus volgen als onderdeel van de provinciale CMK regeling.

Inclusief
USB-stick met cursusmateriaal en handige formats, 2 uur persoonlijke begeleiding bij ontwikkelen van het eigen beleidsplan. Ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen uw team. Deelname aan het lokaal/provinciaal ICC-netwerk. Koffie, thee en catering.

Tijdsinvestering
De totale studiebelasting: bedraagt 50 uur bestaande uit: 6 inspiratiebijeenkomsten (voor Emmen 8 bijeenkomsten), teamoverleg over cultuureducatie, inlezen, opdrachten en het schrijven van een plan.

Locaties
– Assen: K&C Drenthe, Dr. Nassaulaan 5, Assen
– Groningen: K&C Groningen, Boterdiep 117-5, Groningen
– Hoogeveen / Zuidwest Drenthe: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27, Hoogeveen
– Emmen: De Kunstbeweging, Noorderplein 101, Emmen

Cursusdata – ICC cursus najaar 2018

Data Assen:
– woensdag 17 oktober 2018 | ICC cursus bijeenkomst 1 | 14:30-17:30 uur
– woensdag 14 november 2018 | ICC cursus bijeenkomst 2 | 14:30-17:30 uur
– woensdag 23 januari 2019 | ICC cursus bijeenkomst 3 | 14:30-17:30 uur
– woensdag 6 maart 2019 | ICC cursus bijeenkomst 4 | 14:30-17:30 uur
– woensdag 27 maart 2019 | ICC cursus bijeenkomst 5 | 14:30-17:30 uur
– donderdag 11 april 2019 | ICC cursus bijeenkomst 6| 14:00-20:00 uur *
– woensdag 15 mei 2019 | ICC cursus bijeenkomst 8 – certificering | 14:30-17:30 uur**

Data Groningen
– woensdag 10 oktober 2018 | ICC cursus bijeenkomst 1 | 14:30-17:30 uur
– woensdag 7 november 2018 | ICC cursus bijeenkomst 2 | 14:30-17:30 uur
– woensdag 9 januari 2019 | ICC cursus bijeenkomst 3 | 14:30-17:30 uur
– woensdag 6 februari 2019 | ICC cursus bijeenkomst 4 | 14:30-17:30 uur
– woensdag 20 maart 2019 | ICC cursus bijeenkomst 5 | 14:30-17:30 uur
– donderdag 11 april 2019 | ICC cursus bijeenkomst 6 | 14:00-20:00 uur *
– woensdag 8 mei 2019 | ICC cursus bijeenkomst 8 – certificering | 14:30-17:30 uur**

Data Hoogeveen / Zuidwest Drenthe
– woensdag 3 oktober 2018 | ICC cursus bijeenkomst 1 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 31 oktober 2018 | ICC cursus bijeenkomst 2 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 28 november 2018 | ICC cursus bijeenkomst 3 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 16 januari 2019 | ICC cursus bijeenkomst 4 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 13 februari 2019 | ICC cursus bijeenkomst 5 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 13 maart 2019 | ICC cursus bijeenkomst 6 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 10 april 2019 | ICC cursus bijeenkomst 8 – certificering | 14:00-17:00 uur**

* Op 11 april 2019 vindt ook het Symposium Cultuureducatie plaats. Voor ICC-ers in opleiding is er een speciaal programma.
** Bijeenkomst 7 bestaat uit het presenteren van het cultuurplan in het eigen schoolteam.

Data Emmen:
– woensdag 19 september 2018 | ICC cursus bijeenkomst 1 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 17 oktober 2018 | ICC cursus bijeenkomst 2 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 14 november 2018 | ICC cursus bijeenkomst 3 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 12 december 2018 | ICC cursus bijeenkomst 4 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 16 januari 2019 | ICC cursus bijeenkomst 5 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 13 februari 2019 | ICC cursus bijeenkomst 6 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 13 maart 2019 | ICC cursus bijeenkomst 7 | 14:00-17:00 uur
– woensdag 10 april 2019 | ICC cursus bijeenkomst 8 | 14:00-17:00 uur

Aanmelden

– Assen: via de webshop
– Groningen: via Google Docs formulier
– Hoogeveen: via de webshop
– Emmen: via de website van De Kunstbeweging

Meer informatie
Jeffrey Deelman | jeffrey@kunstencultuur.nl