Gepubliceerd op: 05/12/2019

Het ICO heeft een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

Het ICO scoorde op alle onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid en van de organisatie en diensten. We hebben de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten op een juiste manier uitgevoerd worden en aan alle kwaliteitsnormen voldoen. Het certificaat is vier jaar geldig.

We citeren uit het rapport dat we van de CBCT kregen:

“Het ICO is een spin in het web op het gebied van cultuureducatie in de regio. (…) Doordat de organisatie zich richt op vragen vanuit de markt en de samenleving en daar flexibel en met maatwerk op inspeelt, is de continuïteit voor zover mogelijk geborgd. Er is veel draagvlak voor de activiteiten zowel bij gemeenten, als bij scholen en andere instellingen, en de samenleving als geheel.”

We zijn erg blij met de uitslag!