Er is een tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs, waardoor groepen kinderen regelmatig naar huis gestuurd worden. In een succesvol pilotproject onderzocht het ICO daarom samen met Stichting PrimAH of het inzetten van kunstvakdocenten tijdens lesuitval een oplossing was. Deze pilot wordt vanaf 1 november omgezet in een project met een proefperiode van één schooljaar. De samenwerking breidt zich uit met scholenorganisaties Plateau Openbaar Onderwijs en Kits Primair. Het project wordt praktisch ondersteunt met de Vervangings Manager app van Top Drenthe Kamer Noord.

Het ICO zal tijdens de proefperiode zorgen voor het vullen en onderhouden van een pool van ervaren en flexibele kunstvakdocenten. In samenwerking met de scholenorganisaties worden er lessenseries ontwikkelt voor alle bouwen. De kunstlessen staan niet op zich, maar zijn duidelijk gekoppeld aan kernvakken of het thema waar een school mee werkt. Daarnaast worden de kunstvakdocenten voorbereid op taken die niet direct aan het lesgeven verbonden zijn, bijvoorbeeld het begeleiden van pauzes.

Scholen kunnen verschillende vormen van inzet kiezen. De kunstvakdocent kan ingezet worden in een zogenaamde carrousel, hij of zij wordt dan gedurende een uitvaldag ingezet in verschillende klassen en wisselt af met de overige vaste leerkrachten van een school. De school kan er ook voor kiezen om de kunstvakdocent gedurende een uitvaldag voor één klas te zetten. Het inzetten verloopt via de Vervangings Manager app van Top Drenthe Kamer Noord. Scholen geven hierin aan wanneer zij (structureel of incidenteel) uitval hebben, kunstvakdocenten geven hierin hun beschikbaarheid door. Top Drenthe zorgt voor het matchen van de school en docent en het aanvragen van een VOG.

Meer weten over de INVALPOOL? Neem contact op met projectleider Akke Feenstra.