Gepubliceerd op: 08/05/2020

Ons jaarbericht over 2019 is af. Het geeft een beeld van de activiteiten die het ICO in 2019, samen met netwerkdocenten en andere samenwerkingspartners, heeft uitgevoerd. Het laat zien dat we dit met veel inzet en plezier hebben gedaan en dat we trots zijn op de resultaten.

Klik op de link en lees meer over onze onderwijsprojecten, de kunstdocenten waar we mee samenwerken, Méér Muziek, Digital Art Factory, onze talentontwikkeling- en participatieprojecten en de organisatie.

Klik hier om het Jaarbericht (in PDF) te downloaden

Namens alle medewerkers van het ICO veel leesplezier toegewenst.