Gepubliceerd op: 16/03/2020

In verband met de vergaande maatregelen die getroffen zijn tegen de corona pandemie voelt het ICO zich genoodzaakt alle projecten en activiteiten tot en met 6 april a.s. te cancelen. Wij hebben hierover rechtstreeks contact met scholen, netwerkdocenten en andere partners.

Tot en met 6 april is Podium Zuidhaege, waar het ICO kantoorruimtes huurt, gesloten en de medewerkers van het ICO voeren de werkzaamheden die nog verricht kunnen worden thuis uit.

Medewerkers zijn via de mail en telefonisch te bereiken (zie contact of de medewerkerspagina). Het algemene nummer is niet bereikbaar, gebruik waar mogelijk de rechtstreekse nummers van medewerkers.

Wij wensen iedereen sterkte en alle goeds.