Gepubliceerd op: 19/04/2019

Leerlingen van groep 5C van OBS De Eshoek in Annen kregen les van Ester Kroezenga, vakdocent media. Met de hele klas werd een animatiefilm gemaakt. Het gaat om een pilot van ICO Centrum voor Kunst & cultuur en Stichting PrimAH waar drie scholen in Aa en Hunze aan meedoen: OBS Anloo, OBS De Kameleon en OBS De Eshoek. De scholen willen in de toekomst vakdocenten inzetten als vervangers voor zieke docenten. 

Volwaardige Lessen
Het is de bedoeling dat er volwaardige lessen worden gegeven waarin ook normale lesstof wordt ingebed. “We kijken mee en bereiden de lessen ook samen voor”, zegt schooldirecteur Anja Gerding van OBS De Eshoek.

“We maken een mix van doelen: kunstzinnige doelen en onderwijsdoelen en die brengen we samen. Dat zie je ook in deze les gebeuren vandaag. Daar zit en taal en media in en dat brengt een heel mooi resultaat tot stand.”

Super
De leerlingen zijn enthousiast over de les. De 8-jarige Stijn Opten vond de les super. “Je mag nu lekker foto’s maken en dat mag je in de gewone les bij de meester niet doen. Ik vind het heel leuk.”

Na de pilotlessen wordt gekeken of de vakdocenten ook daadwerkelijk in worden gezet om zieke docenten te vervangen.