Gepubliceerd op: 06/02/2019

Verschillende basisscholen in Drenthe gaan experimenteren met het inzetten van vakdocenten. Scholen worden hiertoe gedwongen omdat er bijna geen vervangers meer zijn te vinden voor zieke docenten.
Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur en Stichting PrimAH willen in maart beginnen met een pilotproject op drie scholen in Aa en Hunze:  OBS Anloo, OBS de Eshoek en OBS de Kameleon. Het gaat in eerste instantie om kunstvakdocenten. 

“Deze mensen hebben een lesbevoegdheid. We zijn nu met deze mensen een serie lessen aan het ontwikkelen voor de boven, middel- en onderbouw. Het is de bedoeling dat het rekenen, taal en bijvoorbeeld aardrijkskunde in de lessen worden ingebed”, zegt directeur Saakje Berkenbosch van Stichting PrimAH.  


Geen bezigheidstherapie
De kunstvakdocent staat ongeveer 1,5 uur voor een klas, en rouleert gedurende de schooldag langs meerdere klassen. De andere uren worden gegeven door de vaste leerkrachten van de school. De pilot is een mooie manier om te verkennen of de inzet van kunstvakdocenten bij vervanging vaker ingevoerd kan worden.

“Wij zijn heel enthousiast over dit project. Het moet geen bezigheidstherapie worden. Het is mooi meegenomen dat de scholieren zo bijvoorbeeld weer wat meer muziekonderwijs krijgen. misschien dat we door deze proef straks deze mensen ook wel inhuren als er geen vervanging nodig is”, aldus Berkenbosch.  

Sport- en cultuurdag
Op andere scholen in Drenthe wordt gewerkt aan vergelijkbare initiatieven. OBS De Schuthoek in Hoogeveen bekijkt bijvoorbeeld de mogelijkheid van het organiseren van sport- en
cultuurdagen. Het is de bedoeling dat deze lesdag door vakdocenten wordt georganiseerd als teveel reguliere leerkrachten zich ziek melden.