Over het ICO

Het ICO is een professionele advies-, netwerk- en projectorganisatie. Het ICO werkt samen met een netwerk van zelfstandige professionals en andere samenwerkingspartners en is actief in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. Het ICO richt zich op de markten onderwijs en amateurkunst.

Het ICO is ook initiatiefnemer van de Digital Art Factory (DAF) en organiseert jaarlijks Kunstbende in Drenthe.

Missie

De missie van het ICO is om mensen hun creatieve vermogens te laten ontdekken, ontplooien en uitdrukken. Dit leidt tot een ruime blik en reflectie op de eigen identiteit en die van een ander. Het stelt mensen in staat om bij te dragen aan innovatie en de leefbaarheid van de eigen omgeving.

Kernwaarden

Verbinding
Door middel van kunst en cultuur verbindt het ICO zich aan de maatschappij. Dit doen wij altijd samen met en voor anderen. Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid en met een open blik is wat onze stijl kenmerkt.

Kwaliteit
Het werken vanuit de inhoud en betekenis van de verschillende kunstdisciplines zit diep in het DNA van het ICO. Het ICO staat voor een hoge kwaliteitswaarde in haar projecten, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Wij geloven in het belang van goed en direct contact met alle samenwerkingspartijen. Het ICO werkt samen met een groot netwerk van professionals in de kunstensector.

Innovatie
Innovatie is een continu proces bij het ICO. Het ICO is in al haar werkzaamheden voortdurend bezig met verbetering en vernieuwing. We zijn goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur en van maatschappelijke ontwikkelingen, zodat we een voorhoederol op het gebied van innovatie vervullen.

Meer weten?

Het ICO neemt je graag mee in de terugblik op 2015, 2016, 2017 en 2018. Hieronder staan links naar de jaarberichten die voor deze jaren zijn gemaakt.

Jaarbericht 2020

Jaarbericht 2019

Jaarbericht 2018

Certificering

Het ICO heeft in november 2019 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

Raad van Toezicht

Het ICO kent het Raad van Toezicht model. In dit model is de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht doordat belangrijke plannen (strategische plannen en begrotingen) vooraf ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd. De Raad van Toezicht houdt ook toezicht op de uitvoering van de plannen.

Directeur/bestuurder:
De heer Wytze S. de Vries
Lid Raad van Toezicht Primenius (bezoldigd)
Lid bestuur Vaart in Assen (bezoldigd)
Lid bestuur Cultureel Hart Assen (onbezoldigd)
Voorzitter bestuur Jeugd Symfony Orkest Drenthe (onbezoldigd)

De leden van de Raad van Toezicht:
Mevrouw M. Kolkman (Miranda) – voorzitter
Plaatsvervangend griffier en secretaris Rekenkamercommissie gemeenteraad Assen (bezoldigd)
Eigenaar Kolkman Advies (bezoldigd)
De heer W.J.J.M. Hulshof (Willem)
Ondernemer/Eigenaar ‘De Kwestie’ (bezoldigd)
Voorzitter Stichting Assen voor Assen (onbezoldigd)
De heer A.F. Nicolai (Frits)
Lid Raad van Commissarissen Rabobank het Drentse Land (bezoldigd)
Lid Raad van Commissarissen Woonborg (bezoldigd)
Manager Control/Administratie Trajectum LVB (bezoldigd)
Mevrouw Y. Turenhout (Yvonne)
Directeur-bestuurder CMO STAMM (hoofdfunctie, bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht schoolbestuur Ultiem (bezoldigd)
Voorzitter Advisory Board Healthy Ageing Hanze Hogeschool (onbezoldigd)

Klik hier voor het aanbod van verschillende docenten in ons netwerk.